Европейски съюз и МБМ Металуърк

Европейски съюз и МБМ Металуърк
 

МБМ МЕТАЛУЪРК ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Подкрепата представлява помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.
Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 150 000,00 лв., като 85% от финансирането е предоставено от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% от средствата представляват национално съфинансиране.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и постигане на стабилност по отношение на заетостта.
Срокът за изпълнение на проекта е 02.03.2021 г. - 02.06.2021 г.