ISO 9001: 2015

ISO 9001: 2015
Сертификат HU12/6249
Системата за управление на МБМ Металуърк АД, Индустриален парк 2, Русе, България, е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015 за следните дейности"
  • Проектиране и изработка на инструментална екипировка
  • Производство на метални изделия,
Уточнения, свързани с обхвата на този сертификат и приложимостта на изискванията на ISO9001:2015, могат да бъдат получени от организацията.
Този сертификат е валиден от 03 февруари 2024 до 02 февруари 2027 и остава валиден при задоволителни резултати от контролни проверки.