ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Искаме да осигурим равни възможности, пълна интеграция и възможност за растеж в компанията за всички работници.

Ние искаме от човешките ресурси страст, честност, проактивност и техническа компетентност и предлагаме отворена и динамична среда, в която да изразява себе си и да развие своя професионализъм и способност да работи за постигане на целите.

Ние силно вярваме в „екипна работа“, при която хора с различни специализации, нагласи и гледни точки си сътрудничат и споделят знанията си в съответствие с бизнес целта.

Подходът на МБМ Металуърк се основава на някои специфични елементи:

- стойността на мярката, отнасяща се както до материални, така и нематериални аспекти
- внимание към използване на възможностите, предлагани от новите технологии
- внимание към териториите, на които е установено дружеството.