KAЧЕСТВО


Гарантираме качество и производителност за всеки отделен детайл, чрез прилагането на специфични процедури базирани на сертифициране по UNI EN ISO 9001, но преди всичко с помощта на нашия високоспециализиран персонал, който работи в отдел производство и монтаж с страст и всеотдайност. 

Изпитания за качество и технически изпитания се извършват в всички етапи на процеса: от доставката на материала до производствения процес, като искаме да осигурим съответствие с всички специфични техники и за това удовлетворяването на високия стандарт изискван от всеки клиент е основната цел на МБМ Металуърк АД.