ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ
Италианската инженерна фирма Мерони Флли., която понастоящем е лидер в производството на матрици и металообработването, реши да развие бизнеса и ноу-хауто си извън границите на Италия. 
След месеци проучвания и изследвания, семейната фирма избра България като оптимално място за разширяване на бизнеса си в Европа. 
Действително, тази източноевропейска страна бе в състояние да предложи чудесни възможности и непосредственост при удовлетворяването на всички отделни изисквания на италианското дружество, благодарение на стратегията на ришоринг.
Първите стъпки в България бяха направени през 2005 чрез придобиването на няколко специализирани машини и склад в Бяла, но 2 години по-късно, поради повишеното търсене, дейността се прехвърли в Русе.
Убедено в новите промени и потенциала на тази географска зона, дружеството засили присъствието си, откривайки ново производствено подразделение през 2011.
Инвестиционната програма включваше придобиването на собствеността, нови високотехнологични машини и висококвалифициран персонал.
Понастоящем, МБМ Металуърк разполага с повече от 8000 кв.м. и се намира в промишлената зона на Русе, в непосредствена близост до река Дунав и границата.