КОИ СМЕ НИЕ В MBM METALWORK

МБМ Металуърк АД е учредено през 2005 в Русе с точно определена цел: удовлетворяване на изискванията на клиентите, приемайки нови технологични решения, запазвайки същевременно високи стандарти на конкурентни цени.
Това са причините които ни доведоха до тази страна, осъзнаващи затруднения които ни предстоеше да срещнем по този път, но уверени в успеха на проекта.

Проектирането и конструирането с студено щанцоване, лазерно рязане, заваряване, огъване, ЕДМ,  фрезоване и прахово боядисване са нашите силни страни.

В механично-инженерната сфера, авангардните решения и специализирания персонал представляват ключа към успеха и точно това се стараем да правим всяка година.
Ден след ден се опитваме да подобрим капацитета си чрез придобиване на ново технологично оборудване и повишаване на нивото на човешките ресурси, тъй като силно вярваме в усърдната работа, дългосрочната визия и работата в екип. 

"Работата в екип е способността да работим заедно в посока обща визия. Способността да се насочват индивидуалните успехи към организационните цели. Това е горивото позволяващо на обикновените хора да постигат необикновени резултати."

МБМ Металуърк участва в различни сектори, от автомобилния до фитнеса, от асансьорните инсталации до автоматичните машини за продажба.
Всеки отделен процес е напълно проектиран и създаден специално съобразно изискванията на клиента, благодарение на нашето промишлено разработване. 
Оповавайки се на нашия персонал, нашето специално внимание към детайла и личното отношение към всеки клиент, фирмата е в състояние да предложи услуги отличаващи се с голяма гъвкавост и авангардни решения отговарящи на всички промишлени нужди на клиентите.


KAЧЕСТВО