500 тона механична преса

500 тона механична преса
Ново внедряване в производствения обект на MBM Metalwork: 500 тона механична преса ще подобри услугите и производителността.