ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ

ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ

Този отдел ползва софтуеър от последно поколение, който ни позволява да обработваме директно файловете предоставени от клиента чрез различни 3D формати. По този начин се намаляват значително времената за обработка на отделните компоненти и се предлагат нови технологични решения, които ще подобрят качеството на предоставяната услуга. 

Нашия персонал, състоящ се от висококвалифицирани специалисти, е крайъгълния камък на нашата реалност и поради тази причина, всеки ден се стараем да се развиваме професионално, включително чрез специализирани курсове на обучение.