ПРАХОВО ПОКРИТИЕ

ПРАХОВО ПОКРИТИЕ

Качеството, производителността и опазването на околната среда са стандартните изисквания, които характеризират нашата система за прахово боядисване.

MBM Metalwork Ltd предлага широка работна гъвкавост, способна да задоволи нуждите на всеки клиент и да осигури най-добрите решения чрез еднородност, ефикасност и трайност на заявеното лечение.