MBM получава сертификат ELITE

MBM получава сертификат ELITE
MBM получава сертификат ELITE, който ще подкрепи компанията ни да насърчава икономически растеж и устойчиво развитие