КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Важността на контрола на качеството е от съществено значение във всяка отделна производствена стъпка, за да се гарантира качество, надзор и доверие на всеки клиент.
МБМ Металуърк АД запазва различни машини и метрологичен отдел, способни да определят точността при много високи скорости на измерване.