Механика

Механика
По-голямата част от металните елементи в този сектор се обработват от МБМ чрез лазерно рязане, огъване, пробиване или дори чрез изграждане на матрици.